diverza
Diverza
sa zrodila z lásky a túžby matky, učiť svoje deti o svete okolo nás – o rôznych ľuďoch a kultúrach a tom ako byť inkluzívny a rešpektujúci voči všetkým. Ukázať im reálny obraz o diverzite v spoločnosti, aby sa už v ranom detstve naučili vnímať odlišnosti ako niečo prirodzené. A práve hračka je neuveriteľným zdrojom výučby a prenosu. Samotné diverzitné hračky sú vynikajúce pre vývoj identity, empatie, pomáhajú porozumieť  rovnosti pohlaví, farbe pleti a učia vzájomnému rešpektu a tolerancii.

Verím, že detstvo je mimoriadnym obdobím fantázie, veľkých objavov a nových zážitkov. Nájdete tu hračky, hry a knihy, ktoré povzbudzujú zmysluplné momenty spojenia medzi vami a vašimi deťmi, sú ekologické, trvalo udržateľné a rodovo neutrálne. 

Pre deti otvorene svetu

Rovnako ako naše deti, aj Diverza bude rásť a rásť. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch u nás nájdete hračky a knihy, ktoré sú reprezentatívne, posilňujú postavenie dievčat a búrajú rodové stereotypy.
Výrobky pre deti z celého sveta, vyvinuté vášnivými ľuďmi a spoločnosťami v ľudskom meradle.
Náš sortiment hračiek je v tej najvyššej kvalite, ktorá vydrží po celý život.

Otvorte svojim deťom oči do sveta možností aj vy a vydajte sa na cestu učenia spolu s nimi. Hranie a učenie s našimi diverzitnými hračkami a knihami im pomáha rozvíjať dôveru a empatiu s inkluzívnou mysľou.

little-feminist
Naša vízia
“Podporiť diverzitu v ranom detstve, vytvoriť svet bez obmedzení, kde dievčatá a chlapci môžu naplno využiť svoj potenciál a rozvíjať svoju identitu “