Nezaradené

Výhody inkluzívneho rozsahu diverzitných hračiek

diverzitné hračky a ich vyhody rozvoja

Diverzita je cudzie slovo, je to rozmanitosť, či rôznorodosť. Diverzita je možná v mnohých oblastiach ale skúsme si teraz predstaviť diverzitu hračiek, s ktorými sa Vaše deti hrajú doma. 
Práve prostredníctvom hry si deti budujú svoje vnímanie seba a sveta okolo seba.
Deti sa pochopiteľne rady prikláňajú k hračkám, ktoré zobrazujú podobnosti so sebou samými. Vidieť a hrať sa s hračkami, ktoré vyzerajú, ako ony, im môže pomôcť vybudovať dôveru a sebaúctu. 
Alternatívou je tiež vidieť a hrať sa s hračkami, ktoré vyzerajú ako ostatní ľudia. Napríklad rôzny pôvod, im môže pomôcť vybudovať ďalšie emocionálne zručnosti, ako súcit a empatia. Deti sa tak prirodzene učia vnímať skutočný obraz o odlišnostiach v spoločnosti, v ktorej budú v budúcnosti existovať. 
Týmto spôsobom môžu byť diverzitné hračky veľmi prospešné pre vývoj dieťaťa. 


AKO SI DOMA PRIPRAVIT INKLUZÍVNY BOX NA HRAČKY
 

Vytvorením takého to boxu na hračky, ktorý odráža svet okolo nich, môžete začať
už v rannom detstve. Nemusíte čakať až kým vaše dieťa dosiahne určitú úroveň zrelosti. 

Amber A Hewitt, je psychologička a silná zástankyňa odstránenia nedostatočného zastúpenia a reprezentovania  v detských hračkárskych boxoch. 
Takýto inkluzívny box na hračky môže podporovať pozitívny vývoj rasovej / etnickej, 
rodovej a kultúrnej identity detí. Je dôležité, aby sa deti zrkadlili vo svojich hračkách, hovorí: 

„Je dôležité si uvedomiť, že nie všetky správy, ktoré deti dostanú, sú verbálne. A deti sa učia, vrátane učenia sa správ o identite, práve prostredníctvom hry. “ 


DIVERZITA NIE JE LEN O ĽUDSKEJ RASE 

Pokiaľ ide o hračky, ktoré učia rozmanitosti, rasa je iba jedným kusom oveľa väčšej 
hádanky. Rozdiely vo fyzických vlastnostiach sú zrejmé, ale existuje hlbšia úroveň 
výučby, ktorú možno dosiahnuť predstieranou hrou – tú, ktorá pomáha vášmu dieťatu
budovať silný pocit vlastnej hodnoty a identity. 
Varné sety nie sú len pre dievčatá a pretekárske autá nie sú iba pre chlapcov. Ak umožníte deťom slobodne si vybrať z výberu rôznych hračiek , necháte ich, aby si išli svojou vlastnou cestou a vytvorili si identitu, ktorá nie je spútaná „tradičnými 
normami“ hrania. 

SCHOPNOSTI NAŠICH BUDÚCICH VODCOV

Na rozdiel od televízie, kde sú deti iba diváci, ktorí sledujú odohrávaný príbeh, 
sa práve počas samotného hrania ujímajú pozície režiséra. Obsadzujú postavy, navrhujú rekvizity a čo je najdôležitejšie, rozprávajú svoj vlastný príbeh. 
Tento jednoduchý akt samostatnej hry môže slúžiť ako základ pre budúce vodcovské 
schopnosti. Keď sú deti prepojené s rôznymi rozmanitými hračkami, automaticky 
vytvárajú príbehy, ktoré sú inkluzívne – a pritom neustále vyrastajú v dôvere a v súcite. 

Hra je neoddeliteľnou súčasťou rozvoja identity každého dieťaťa a práve vy môžete 
pomôcť dieťaťu viac porozumieť rovnosti, farbe pleti a empatii tým, že im predstavíte
diverzitné hračky. 

Súvisiace Príspevky

Pridaj komentár