Diverzita a inklúzia

Ako priniesť do detských knižníc rôznorodosť

Ako priniesť do detských knižníc rôznorodosť

Ak sa spýtate učiteľky na základnej škole, čo najlepšie môžete urobiť, aby ste svojmu dieťaťu pomohli pri vzdelávaní, povedia čítajte, čítajte im, čítajte s nimi, poskytnite im knihy a zaistite, aby mali prístup ku knihám, ktoré majú rady. 

My rodičia sme zodpovední za výber kníh do ich detských knižníc preto Vás chcem previesť úplne jednoduchým návodom ako medzi knihy zaradiť aj inkluzívne, rôznorodé a reprezentatívne detské knihy. Veď o tom je náš e-shop DIVERZA. 

PREČO?

Chceme aby práve táto rôznorodosť v knihách učila deti o svete okolo nás, o rôznych ľudoch a kultúrach a o tom ako byť inkluzívni a rešpektujúci voči všetkým. Ukázať im reálny obraz o diverzite v spoločnosti, aby sa už v ranom detstve naučili vnímať odlišnosti ako niečo prirodzené.  

AKO NA TO? 

Vyberte si knihy aj od autorov z inej krajiny, s postavami, ktoré praktizujú rôzne tradície. V rozprávaní príbehov sa tak deti môžu dozvedieť  o iných rodinách a vďaka ilustráciam sa im aj všetko z deja ľahšie vstrebáva :-). Tí čo ešte nepoznáte našu najinkluzívnejšiu knihu v ponuke je to kniha Children of the world od Tessa Strickland, ktorá umožňuje mladým čitateľom učiť sa o deťoch po celom svete a premýšľať tak o svojom mieste v ňom. Súčasne ukazuje vzájomnú prepojenosť a jedinečnosť všetkých ľudí.

Vyberte si knihy vsadené do rôznych krajín, ktoré pravdepodobne odhalia dôležité podrobnosti o kultúre a jazyku. Krásny príklad nájdete v knihe This is how we do it od Matt Lamothe, ktorá podrobne popisuje jeden deň v skutočnom živote siedmich detí z celého sveta – Talianska, Japonska, Iránu, Indie, Peru, Ugandy a Ruska. Oslavuje tak podobnosti a rozdiely, ktoré deti z celého sveta zažívajú.

Vyberte si knihy, ktoré majú postavy so zdravotným postihnutím, pracujúce ženy, deti, ktoré prežívajú aj neľahké chvíle v živote. Realistické reprezentácie ľudí so zdravotným postihnutím naučia deti, aby od ostatných nemali obmedzené očakávania. Príbehy, v ktorých postavy nie sú definované ich zdravotným postihnutím, iba odrážajú to, aký je život, a to predsa chceme pre naše deti. Inšpiráciou môže byť aj kniha You can be a pilot od PourquoiPrincesse, ktorá im ukáže že ani zdravotné postihnutie v jednom z príbehov nebráni splniť si túžbu o lietaní.

AKÁ JE HLAVNÁ POSTAVA? 

Sú ženské hlavné postavy cenené aj pre niečo iné ako jej vzhľad? Každá hlavná ženská postava nemusí byť pekná, krásna alebo jej vzhľad nemusí byť vôbec nejako extra zvýraznený. Nechceme aby boli hlavné postavy posudzované podľa fyzického vzhľadu, pretože to hlavne dievčatám pomáha v tom, aby sa vzdali úsudkov v skutočnom živote. 

A čo mužské hlavné postavy? Sú v príbehoch oteckovia? 
V detských knihách chceme vidieť láskavosť, starostlivosť, lásku, nežnosť. 
Starostlivosť o deti, príprava večere, preukazovanie pozitívnej mužnosti. To všetko chceme vidieť v knihách. Pozrite sa na to, čo v nich robí otec a vyhýbajte sa stereotypom v domácich scénach. 

ZÁLEŽÍ AJ NA RODE?

Áno, napr. ženy tvoria 50% populácie, takže by sme ich rovnako chceli zastúpené aj v detských knihách. Stručne povedané, nekupujte knihy, v ktorých sa objavujú len dobrodruhovia bielych chlapcov. 
Existuje mýtus, že chlapci radšej čítajú knihy o chlapcoch a dievčatá zas uprednostňujú knihy o dievčatách. Ja by som nerozdeľovala príbehy na dievčenské a chlapčenské príbehy. Deti to zbytočne obmedzuje, nechajme ich aby si prečítali všetky príbehy.  

Svet je pre deti vzrušujúcim miestom a my ich predsa chceme čo najdlhšie držať zvedavých a slobodných. 

Hľadajte rovnováhu! 

Súvisiace Príspevky

One thought on “Ako priniesť do detských knižníc rôznorodosť

Pridaj komentár